बचत गट

तपेष्वरी महिला बचत गट
गायत्री महिला बचत गट
रेणुका महिला बचत गट
संत रोहिदास महिला बचत गट
सरस्वती महिला बचत गट
श्री. महालक्ष्मी महिला बचत गट